ONLINE
www.d2cmall .com
www.woncept.cn
www.secoo.com
www.storytoline.com 

p-plus
Sino-Ocean Taikoo Li Chengdu 
Wangfujing Shopping CenterChengdu
    The Mixc Chengdu
   Dalian Mackay  department store
Takashimaya Shanghai store
 K11 Shanghai
                                                    
 EC SHOWROOM
B Floor#2 201-204,#1011Qiaoxiang Road,Futian Distric,Shenzhen,China
1F 01-11 SCP PLAZA,#69Nonglin Road,Futian Distric,Shenzhen,China
 
PLAYLOUNGE
4F #131 NorthXiDan Street, JOYCITY Beijing China